Coaching

karin-signeMERE ENERGI
STØRRE TILFREDSHED
BEDRE RESULTATER

KLARE MÅL GIVER KLARE RESULTATER

Afhængigt af dit mål, bidrager coaching især med at:

• Skabe overblik og overskud i hverdagen
• Reducere stress
• Øge din selvmotivation og selvdisciplin
• Forbedre evnen til at planlægge, udnytte tiden og prioritere hensigtsmæssigt
• Give bedre balance mellem arbejdsliv og privatliv
• Forbedre relationer til personer som har betydning for din produktivitet

METODEN:

Coaching er en metode hægtet op på en specifik spørgeteknik, hvor der åbnes op for en persons potentiale til at mestre egne udfordringer. Coaching er uhyre effektiv til hurtigt at opnå forbedringer i forhold til selvdefinerede problemstillinger, fordi den er:

FREMTIDSORIENTERET –AKTIONSORIENTERET – VÆKST- OG MÅLRETTET

En session varer typisk 1- 2 timer og foregår på arbejdspladsen, på vores kontor eller som telefon/skypecoaching.