Akademikere

REFERENCER FRA DET AKADEMISKE MILJØ

Et udpluk af kundeudtalelser fra ledere og nøglepersoner med akademisk baggrund:

“Som institutleder fik jeg igennem det individuelle kursus sat fokus på timemanagement og delegering. Det at arbejde så konsekvent med mål og målsætningsprocessen har bevirket, at jeg har fået et meget mere resultatorienteret fokus.
Coachingen var effektiv og meget givende- faktisk inspirerede det mig til et nyt forskningsprojekt “agency, temporality and chance”.
Ton Otto, professor. dr Afd. for Antropologi og Etnografi, AU

“Jeg finder denne kursusform, hvor man selv arbejder med tingene ind imellem møderne med indsigtsfulde og engagerede sparringspartnere, for særdeles givende. Det har været meget inspirerende og udbytterigt.
Træningsforløbene har givet mig personlig tyngde- og redskaber til at lede min forskningsgruppe på motiverende vis”
Charlotte Jacobsen, Seniorforsker DFU

“I efteråret 2006 og foråret 2007 havde jeg den store fornøjelse dels at have Annette Tindborg som kursusleder på et PhD vejledningskursus og dels have hende som coach i et forløb omkring planlægning og styring af mine opgaver som centerleder og lektor. Forløbet med Annette har været til stor inspiration for mig og har haft konkret betydning for, hvordan jeg planlægger mit arbejde.”
Ulrik Nissen, Centerleder for Bioetik og Nanoetik, Det Teologiske Fakultet, AU

“Der er bred enighed i gruppen om, at kurset “selvorganisering & stresshåndtering” har bidraget positivt i dagligdagen. Ikke mindst har coachingsessions kunnet vise hver enkelt, hvor i arbejdsdagen der lå problemer og løsninger, så det høje aktivitetsniveau ikke slår over i stress”
Steffen Brandorff, lektor, Ph.D., institutleder, institut for Informations- og Medievidenskab, AU

“Min sparringspartner Karin Nielsen har ydet en fremragende indsats, og det er takket være min sparringspartner at udbyttet er blevet endog meget stort.”
Morten Pedersen, dr.pharm.& Ph.D., Cheminova A/S

“Det er det bedste forløb omkring personlig udvikling, jeg har deltaget i . Min sparringspartner Karin Nielsen, har optrådt særdeles kompetent og professionelt taget fat i de problemstillinger, der var vigtigst ved hvert møde. Møderne har været opbyggende- og jeg er gået derfra med en fornyet energi og tro på mig selv.Jeg har øget min effektivitet betydeligt i mit job som produktudvikler- måske med op til 100%”
Henrik K. Frederiksen, Ph.D. & M.Sc., Arla Foods