Coaching & Ledertræning

luftballon
Vi baserer al vores træning af ledere og nøglepersoner på individuel coaching og sparring.

Ledertræningsprogrammer

De konceptuelle ledertræningsprogrammer er veldokumenterede og har en fast struktur, temaer og kursusmateriale med værktøjer, refleksioner og handleplaner. Det er individuelle kurser med overskrifterne Personlig effektivitet, Effektivitet & Succes og Succes i Ledelse. Alle forløb har fokus på det personlige lederskab hvor omdrejningspunktet er den individuelle sparring og coaching. Forløbene sluttes af med evaluering og diplom.

Læs mere om ledertræning

Coaching

Coaching kan rekvireres efter behov og forløber oftest over 3-5 sessions eller 10 sessions klippekort. En coachingsession varer typisk 1 ½- 2 timer og forgår som udgangspunkt på arbejdspladsen, men kan fint også afvikles over skype eller hos Tindborg Sparring.

Læs mere om coaching

Under coachingfanen, kan du læse mere om vores ydelser målrettet ledersparring, ph.d-sparring, stresshåndtering, selvorganisering og konflikthåndtering.